Famous Devotional materials in Prayer

Sankat Mochan Hanuman Aashtak

Sankat Mochan Hanuman Aashtak

Baal samay rabi bhakshi liyo tab teenahun lok bhayo andhiyaaro. Taahi son traas bhayo jag ko yah sankat kaahu son jaat na taaro. Devan aani karee binatee tab chhaandi diyo rabi kasht nivaaro. Ko nahin jaanat hai jag mein kapi sankatamochan naam tihaaro.
Shri Rama Vandana

Shri Rama Vandana

Aapadaam Aphartaaram Daataaram Sarv Sampadaam Lok Abhiraamam Shri Raamam Bhooyo-Bhooyo Namaamyaham

Coming Festival/Event

Today Date (Aaj Ki Tithi)

Latest Articles


You Can Also Visit