Hey Gajavadana Gauri Nandana

Hey Gajavadana Gauri Nandana

Hey Gajavadana Gauri Nandana
Raksha karo sabki

Mangalmaya ho jeevan saara
Dhara bahe sukh ki

Hey Gajavadana Gauri Nandana
Raksha karo sabki
Mangalmaya ho jeevan saara
Dhara bahe sukh ki

Riddhi Siddhi ke data
Tum ho vidya ke swami
Vighna vinashak Ekdant ho
Tum antaryaami

Chintamani ka kare jo chintan
Chinta haro uski

Hey Gajavadana Gauri Nandana
Raksha karo sabki
Mangalmaya ho jeevan saara
Dhara bahe sukh ki

Vishwavidhata vishwavinayak
Jag ke paalanhaare
Naad brahma ke tum nirmata
Sur gana tum par vaaren

Tum hi prerna, tum hi chetna
Aas hai darshan ki

Hey Gajavadana Gauri Nandana
Raksha karo sabki
Mangalmaya ho jeevan saara
Dhara bahe sukh ki

Hey Gajavadana Gauri Nandana
Raksha karo sabki
Mangalmaya ho jeevan saara
Dhara bahe sukh ki
Upcoming Festivals & Vrat 2021The Divine NewsYou Can Also Visit


language-iconENहिं