हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम

हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम

हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम
हरि केशवा हरि गोविन्द हरि नारायण हरि ओम

वनमाली मुरलीधर गोवर्धन गिरिवरधारी
नित नित कर माखन चोरी गोपी मन हरि

आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यार
आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे
आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे
गाओ रे नाचो रे रास रचाओ रे

हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम
हरि केशवा हरि गोविन्द हरि नारायण हरि ओम
Upcoming Festivals & Vrat 2021The Divine NewsYou Can Also Visit