Arudha Saraswati Stotra

Prārthanā

Ārudhā svēthānsairbhramāti ca gaganē dakṣinē cākṣasūtraṁ
vāmē tvarē ca divyambarakaṇakāmamayaṁ pustakaṁ jñānagamyam

sā vīṇāṁ vadāyanti svakarjakarjapaiḥ śāstravijñānaśabdaiḥ
krīḍāntī divyarūpā karakamaladhārā bhāratī suprasannā.1.

Śvētāpadmāsana dēvī śvētāgandhanulēpaṇa
arcitā munibhiḥ sarvairiśibhiḥ stuyatē sadā
āṇi sadaiva dēvī van̄citāṁ labhētē narāyaḥ yān̄cē dhyāna karā.2.

Kinvā kundēndutuṣār'hardavalā kinvā śubhravastravr̥tta
kinvā vīṇā varanandamaṇḍitakarā kinvā śvētāpadmāsana
yā brahmacyutaśaṅkara prabhr̥tirdēvaiḥ sadā vanditā
sā māṁ pātu sarasvatī bhagavatī ni:Śēṣajādyapāhā.3.

Śukla brahmavicārasāraparamamādyā jagad vyāpinīṁ
vināpustakadhārinimabhayadāna jādyākārāpahāna
tvarā sphaṭikamālikā vid'dhati padmāsanē sansthāna
vandē tā paramēśvarī bhagavatī bud'dhipradam śāradam. 4.

Bījamantragarbhītē stutiḥ.

Hrīṁ hrīṁ hr̥dayakabījē śaśirucikamalē kalpavispaṣṭaśōbhē
bhavyē bhavyānukūlē kumativānadēvē viśvavāndyāṅgrīpadmē

padmē padmōpaviṣṭē praṇatajanmanōmōdasampadāyitrī
prōtphulla jñānakūṭē harinijādayatē dēvī sansārārē.5.

Ayē ayē ayē dr̥ṣṭī mantrē kamalabhavamukhambhōjabhūtasvarūpē
rūparūpaprakāśē sakalaguṇamayē nirguṇa nirvikārēṁ
nā sthūla nā sūkṣma sūkṣma vijñāna tatva
viśvē viśvāntaramē suravāramitē niṣkalē nityasudhē.6.

Hrīṁ hrīṁ hrīṁ jāpyatuṣṭē śaśirucimukuṭē vallakavyagrahastē
mātaramātaranamastē daha daha jaḍatva, dēhī bud'dhī praśastana
vidyā vēdāntavēdyē parimānatapathītē mōkṣadē muktimārgē
tū mārgācā avatāra hōvō, mama varadā śāradē śubhaharē.7.

Dhīṁ dhīṁ dhārānakhyē dhr̥timitinatirnābhi: Kīrtan'yē
nityē̕nityē munigānamitē nūtanē vāya junē
puṇyē puṇyapravāhē hariharaṇmitē nityaśudhē suvarṇē
mātarmātradhata tatvē matimatidē madhāvaprītimōdē.8.

Hūṁ hūṁ svarūpē dāha daha duritāṁ pustakavyagrahastē
tr̥pta mana, hasatamukha, susvabhāvī stambhalēkhaka
mōhē mugdhapravāhē kuru mama vimatidhvantavidhvansmēdyē
giragauravāgbhāratī tvaṁ kavivarāsanāsid'dhē sid'dhisādhyāyē.9.

Ātmanirīkṣaṇa

Staumi tvāṁ tvāṁ ca vandē mama khalu rasanā nō kapadhātyajēthā
mā mē bud'dhivirud'dha bhavatu na ca manō dēvī mē yātu pāpam
mājhyā ā'īmadhyē duḥkha, kadācita mājhyā ḍōḷyāta kāhī apriyatā.
Śāstra vacanē kavitē, satya pasaravitē, kadhīhī nirāśā karū nakōsa.10.

Ityaya: Ślōkamukhyāḥ pratimuṣāsī stautī yō bhaktinamrō
vāṇī vācaspatērpyaviditvibhavō vakpaṭumr̥ṣṭhakaṇṭha:
Yā syādiṣṭārthalābhaya: Sutamiva satāṁ vardhatē sā ca dēvī
saubhāgyam tasya lōkē prabhāvatī kavitāṁ vighnamastaṁ prayāti.11.

Nirvighnaṁ tasya vidyā prabhāvati satatama cāśrutagranthabōdhaḥ.
Kīrtistralōkya yēthē rāhaṇārī vadanē śāradā dr̥śyamāna āhē.
Dirghyurlōkapujya: Sakalagunidhī: Santānta rājamān'yō
vāgdēvya: Samprasādāt trijagati vijayā satbhāsu prapūjya: .12.

Pariṇāma

Brahmacārī vrata maunī trayōdaśyaṁ nirmiṣaḥ
sarasvatō janaḥ pāṭhatsakrīdiṣṭārthalabhavan
pakṣadvayē trayōdaśyāṁ ēkavimaśatīsaṅkhya
avicchinna: Pathē dhīmāṁ dhyātvā dēvī sarasvatī.14.

Sarvapāpavimukta: Subhāgō lōkaviśruta:
Icchita pariṇāma:
Brahmanēti svaṁ prōktaṁ sarasvatyaḥ stavam śubham
prayētēna paṭhēnnityaṁ sōmr̥tvaya kalpatē.15.

, Iti āruḍha sarasvatī stōtram sampūrṇam.

Saraswati Related Aritcles in Stotram
Upcoming Festivals & Vrat 2024The Divine NewsHumble request: Write your valuable suggestions in the comment box below to make the website better and share this informative treasure with your friends. If there is any error / correction, you can also contact me through e-mail by clicking here. Thank you.

EN हिं