Shri Vishwakarma ji Chalisa

Shri Vishwakarma ji Chalisa

Important information

  • Vishwakarma is the presiding deity of all craftsmen and architects. Son of Brahma, he is the divine draftsman of the whole universe, and the official builder of all the gods' palaces. Vishwakarma is also the designer of all the flying chariots of the gods, and all their weapons.

|| Doha ||

Shri vishvakarm prabhu vandoon, charanakamal dharidhyaan |
Shri, shubh, bal aru shilpagun, Deejai daya nidhaan ||

॥ Chaupai ॥
Jai Jai Shri Vishwakarma Bhagwana। Jai Jai Shri Vishweshwar Krupa Nidhana॥
Shrilpacharya Param Upkari। Bhuwan Putra Naam Gunkari॥ 1॥

Ashtam Basu Sut Nagar। Shrilp Gnaan Jag Kiawu Ujagar॥
Adbhut Sakal Shrusti Karta। Satya Gnaan Shruti Jag Heet Dharta॥ 2 ॥

Atul Tej Tumharo Jag Maahi। Koi Vishwa Mahi Janat Nahi॥
Vishwa Shrusti Karta Vishwesha। Adbhut Varan Viraj Suvesha॥ 3 ॥

Ekanan Panchanan Rajey। Dwibhuj Chaturbhuj Dhasbhuj Kaje॥
Chakra Sudarshan Dharan Keedha। Vaari Kamadal Haathma Leedha॥ 4॥

Shrilp Shashtra Aru Shankh Anupam। Sohey Sutra Gajmaap Anupaa॥
Dhuinushya Baan Trishul Sohey। Navle Haath Kamal Man Mohe॥ 5 ॥

Veevidh Sashtra Sahit Mantra Apara। Veerchehu Turn Samast Sansara॥
Divya Sugandhit Suman Aneka। Veevidh Maha Aushadh Saviveka॥ 6 ॥

Shambhu Veerchi Vishnu Surpala। Varun Kuber Asi Mahakala॥
Tumhare Dhing Sab Milkar Gavawu। Kari Praman Astutti Kavawu॥ 7 ॥

Mei Prasan Turn Lakhi Sur Sauka। Kivawu Kaaj Sab Bhaye Ashoka॥
Darshva Varad Hast Jag Hetu। Atibhav Sindu Mahi V Setu॥ 8 ॥

Suraj Tej Haran Tumne Keawu। Ashtray Shashtra Jesase Neermewu॥
Chakra Shakti Vraj Trishul Aeko। Dand Pasha Aur Shashtra Aneka॥ 9 ॥

Vishnuhi Chakra Trishul Shankrahi। Ajahi Shakti Dand Yamrajhi॥
Indra He Vraj Varun He Paasha। Tumne Sabki Puran Ki Aashu॥ 10 ॥

Bhati Bhati Ke Ashtray Rachaye। Sat Panthako Prabhu Sada Bachaye॥
Amrut Ghat Ke Turn Nirmata। Sadhu Sant Bhaktanke Sur Trata॥ 11 ॥

Loh, Kaasht, Traamba Paashana। Suvarna Shrilp Ke Param Sujana॥
Vidhyut Agni Pawan Bhu Vari। Inke Kaj Adbhutki Samvari॥ 12 ॥

Aanpaan Heet Bhaajan Nana। Bhuvan Vibhushrit Vividh Vidhana॥
Riddhi Siddhi Ke Turn Vardata। Ved Gnaan Ke Aap Gnaata॥ 13 ॥

Shrilpi, Twashta, Manu, May, Taksha। Sabki Neet Karte Prabhu Raksha॥
Panch Putra Neet Jag Heet Karta। Kar Nishkaam Karm Neej Dharma॥ 14 ॥

Tumhare Sam Koi Krupadu Naahi। Vipada Hare Sada Jag Mahi॥
Jai Jai Shri Bhuvna Vishwakarma। Krupa Kare Shri Gurudev Sudharma॥ 15 ॥

Shriv Aru Vishwakarma Mahi। Vigyaani Kahey Antar Nahi॥
Barne Kaun Swarup Tumhara। Sakal Shrushti Ko Aapne Vistara॥ 16 ॥

Rachewu Vishwa Heet Trividh Sharira। Tum Bin Kaun Harey Bhav Pira॥
Mangal Mul Bhuwan Bhay Haari। Shake Rahit Trilok Vihari॥ 17 ॥

Charo Joog Pratap Tumhara। Te Hay Prasidh Jagat Ujiyara॥
Ekshoh Aath Jap Kare Koi। Naasho Vipati Maha Such Koi॥ 18 ॥

Padhiye Jo Vishwakarma Chalisa। Hoi Sidh Sakhi Gaurisha॥
Vishwa Vishwakarma Prabhu Mere। Ho Prasann Hum Balak Tere॥ 19

Mai Hu Sada Umapati Chera। Sada Karo Prabhu Man Mah Dera॥

॥ Doha ॥
Karahu Kripa Shankar Saris, Vishwakarma Shivroop।
Shri Shubhda Rachna Sahit, Hriday Basahu Sur Bhoop॥

|| Verses ||

Je Nar Saprem Viraag Shraddha Sahit Padhihahi Suni hai |
Vishvaas Kari Chalisa Chopai Manan Kari Guni hai ||

Bhav Phand Vighnon Se Use Prabhu Vishvakarma Door kar |
Moksh Sukh Denge Avashy Hi Kasht Vipada Choor kar ||

Humble request: Write your valuable suggestions in the comment box below to make the website better and share this informative treasure with your friends. If there is any error / correction, you can also contact me through e-mail by clicking here. Thank you.

ENहिं