माता तेरे उच्छे मंदिर

माता तेरे उच्छे मंदिर

सारे जगनू
सारे जगनू करार माता तेरे उच्छे मंदिर
सारे जगनू करार माता तेरे उच्छे मंदिर

सुख सागर दा भंडार डटी तेरे उच्छे मंदिर
सुख सागर दा भंडार डटी तेरे उच्छे मंदिर
ओ उच्छे मंदिर सच्चे मदिर उच्छे मंदिर तेरे
माता तेरे उच्छे मंदिर, माता तेरे उच्छे मंदिर
सारे जगनू करार माता तेरे उच्छे मंदिर
सुख सागर दा भंडार डटी तेरे उच्छे मंदिर
सुख सागर दा भंडार डटी तेरे उच्छे मंदिर

युग युग सच दा निशान एह जाग विच
दश दिन रहा सच्चाई दा
दिन रात होंडा भजन एते कीर्तन
एते गुण तेरे गई दा

मेरे देश मे सचे सचे तेरे मंदिरा
जो रही जो जाग नू तारे
माता तेरे उच्छे मंदिर

सारे जगनूकरार माता तेरे उच्छे मंदिर
सारे जगनूकरार माता तेरे उच्छे मंदिर
सुख सागर दा भंडार डटी उच्छे मंदिर

जाई माता दी जाई माता दी जाई माता दी
Upcoming Festivals & Vrat 2021The Divine NewsYou Can Also Visit