Ravivaar Vrat Ki Aarti

Ravivaar Vrat Ki Aarti

Kahun Lagi Aarti Daas Karenge, Sakal Jagat Jaaki Jot Viraaje।
Saat Samudr Jaake Charanani Base, Kaha Bhaye Jal Kumbh Bhare Ho Ram।

Koti Bhaanu Jaake Nakh Ki Shobha, Kaha Bhayo Mandir Deep Dhare Ho Ram।
Bhaar Athaarah Raama Bali Jaake, Kaha Bhayo Shir Pushp Dhare Ho Ram।

Chhappan Bhog Jaake Nitaprati Laage, Kaha Bhayo Naivedy Dhare Ho Ram।
Amit Koti Jaake Baaja Baaje, Kaha Bhayo Jhanakar Kare Ho Ram।

Chaar Ved Jaako Mukh Kee Shobha, Kaha Bhayo Brahm Ved Padhe Ho Ram।
Shiv Sanakaadik Aadi Brahmaadik, Naarad Muni Jaako Dhyaan Dhare Ho Ram।

Him Mandaar Jaake Pavan Jhakoren, Kaha Bhayo Shir Chanvar Dhure Ho Ram।
Lakh Chauraasee Bandh Chhudae, Keval Hariyash Naamadev Gae Ho Ram।


You Can Also Visit


ENहिं