Jai Jai Suranayak Jan Sukhadaayak Pranatapaal Bhagavanta

Jai Jai Suranayak Jan Sukhadaayak Pranatapaal Bhagavanta

jay jay suranaayak jan sukhadaayak pranatapaal bhagavanta |
go dvij hitakaaree jay asuraaree sidhunsuta priy kanta | |

paalan sur dharanee adbhut karanee maram na jaani koee |
jo sahaj krpaala deenadayaala karu anugrah soee | |

jay jay abinaasee sab ghat baasee byaapak paramaananda |
abigat goteetan charit puneetan maayaarahit mukunda | |

jehi laagi biraagee ati anuraagee bigatamoh munibrnda |
nisi baasar dhyaavahin gun gan gaavahin jayati sachchidaananda | |

jehin srshti upaee tribidh banaee sang sahaay na dooja |
so karu aghaaree chint hamaaree jaani bhagati na pooja | |

jo bhav bhay bhanjan muni man ranjan ganjan bipati barootha |
man bach kram baanee chhaadi sayaanee saran sakal sur jootha | |

saarad shruti sesha rishay asesha ja kahun kou nahi jaana |
jehi deen piaare bed pukaare dravu so shreebhagavaana | |

bhav baaridhi mandar sab bidhi sundar gunamandir sukhapunja |
muni siddh sakal sur param bhayaatur namat naath pad kanja |

You Can Also Visit


ENहिं