Sri Lalita Sahasranama Stotram

Sri Lalita Sahasranama Stotra is the recitation of a thousand names of Goddess Lalita. It is called Lalita Sahasranama Stotra in the Brahmanma Purana titled Laltopakhyan. Lord Hayagriva first told sage Agastya about the glory of Lalita Sahasranama Stotra. Hayagriva was one of the 24 incarnations of Lord Vishnu. There is no shortage of anything in life by reciting one thousand names of Lalita Devi i.e. Mother Tripura Sundari.

Śrī lalitā Sahasranāma Stōtram

asya śrīlalitāsahasranāmastōtramalā mantrasya. Vāsin'yādivagdēvatā risāyaḥ. Anuṣṭupa ślōka. Śrī lalitā paramēśvarī dēvatā. Śrīmadvāgbhavakūṭēti bījam. Madhyavartī śaktī. Śaktikūṭēti kīlakam. Śrīlalitāmahātripurasundarī-prasādasid'dhīnē japa karā.

Dhyānama

sindururuṇa vigrahaṇa trinayanama māṇikyamaulī sphurta
tārā nāyaka śēkharaṁ smitamukhī māpēna vakṣōruham.
Pāṇibhyamalapūrṇa ratnē cāsakaṁ raktōtpalam bibhrati
saumya ratna ghaṭasthā raktacaraṇaṁ dhayāta paramambikam.

Aruṇāṁ karuṇā lakṣyitakṣiṇa
dhr̥ta pāśāṅkuśa puṣpa bān̄capama.
Aṇimādibhi ravratam mayukhā'ī-
rahamityēva vibhavayē bhavānīm

dhyāyēta padmāsanasthāna vikāsam padmapatrāyatakṣim
hēmābhaṁ pītavastram karakalitalasadhēmapadma varaṅgīm.
Sarvalaṅkārayuktaṁ nitya māyādaṁ bhaktanāmarāma bhavānīṁ
śrīvidyā śāntā mūrti sakala suranutam sarva sampatpradātrīm.

Sakulakuṁ vilēpanamālikācumbī kasturīkāṁ
samanda hasitēkṣaṇam saśara capa pāśāṅkuśam.
Aśēṣajana mōhinī aruṇa mallyā bhuṣamabrana
japakusuma bhāsuraṁ japavidu ​​smarē dambikam.

Śrīlalitā sahasranāmastōtram

ōma śrī mātā śrī mahārājani śrīmat-śrīmatasinhāsanēśvarī.
Cidagnī-kuṇḍa-sambhūtā dēvakārya-dēvakāryasamudyatā

udyadabhānu-udyadabhānusahasrabhā caturbāhu-samanvita.
Rāgasvarūpa-pāṣādhyā krōdhākarakuśōjjvalā

manōrūpēkṣu - manōrupēkṣukōdaṇḍa pan̄catanamātra - sāyakā.
Nijāruṇa-prabhāpūra-majjadabrahmāṇḍa-maṇḍalā.

Campakaśōka-punnāga-saugandhika-lasatkaca.
Kuruvindamaṇī-jyēṣṭha-kanāthakōṭīra-maṇḍitā.

Aṣṭamīcandra - vibharāja - dalikasthālā - śōbhitā.
Mukhacandra - kalaṅkabha - mr̥ganābhi - viśēṣa.

Vadanasmara-māṅgalya-gr̥hatōraṇa-cillikā.
Vaktralakṣmī-parivāha-cālanaminābha-lōcanā.

Navacampakā-puṣpabhā-nāsadaṇḍa-virājitā.
Tārakāntī-tiraskarī-nasabharaṇa-bhāsurā.

Kadambaman̄jarī-kapta-karṇapūra-manōharā.
Tāṭaṅka-dampatya-bhūta-tapanōdapa-maṇḍalā

padmarāga-śilādarśa-śilādarśaparibhavī-kapōlabhuḥ.
Navavidruma-bimbaśrī-n'yākārī-rādanacadā.

Śud'dha-vidyāṅkurākara-dvijaśaktī-dvijvālā.
Karpūra-vitikāmōda-samakarṣī-samakarṣidigantarā.

Nija-sālāpa-sura-mādhuryavinirpasita-kachapi.
Mandasmita-prabhāpūra-majjatkāmēśa-manasā.

Anakalitā-samānatā-cibukaśrī-virājitā.
Kāmēśa-bud'dha-māṅgalya-sūtra-śōbhita-kandharā.

Kanakanagaḍa-kēyura-kāman'yā-bhujanavitā.
Rat‍nāgravē-cintaka-lōla-mukta-phalanavitā.

Kāmēśvara - prēmaratna - maṇi - pratipanā - viśāla.
Nabhyalavāla-rōmālī-latā-phala-kuchadvayī.

Dhyēya-rōma-latādhāratā-sumanēyā-madhyamā.
Stanācē vajana

aruṇāruṇā-kausumbha-vastra-bhāsvata-bhāsvatkaṭiti.
Ratna-kiṅkiṇīkā-ramya-rāśnā-dama-bhūṣitā.

Kāmēśa - jñāta - saubhāgya - mardavōru - dvayānvita.
Rubī-mukuṭākara-jānudvaya-virājitā.

Indragōpa-parīkṣita-smārtunabha-juṅgikā.
Guḍagulphā kūrmapapēja-jayaṣṇu-jayaṣṇuprapadānvitā.

Nakha-didhiti-san̄canā-nāmajñā-tamōguṇa.
Padadvaya-prabājala-parākr̥ta-sarōruhā

sin̄jana-maṇiman̄jira-maṇḍita-śrī-padāmbujā.
Maraḷī-mandagamanā mahālavaṇya-śēvadhiḥ

sarvāruṇā̕navyagī sarvabharaṇā-bhūṣitā.
Śiva-kāmēśvaraṅkastha śiva svādhīna-vallabha.

Sumēru-madhya-śrr̥ṅgastha śrīmānanagara-nāyikā.
Cintāmaṇī-gr̥hantastha pan̄ca-brahmāsana-sthitā.

Mahāpadmatvī-sansthā kadambavana-vāsinī.
Sudhāsāgara - madhyastha kāmākṣī kāmadāyinī

dēvarṣi - dēvarṣigaṇa - saṅgata - stuyamānātmā - vaibhava.
Bhāṇḍāsura - vōdhayukta - śaktisēnā - samanvaya.

Sampatkarī-samarud'dha-sindhura-vraja-sēvitā.
Aśvarud'dhādhisthaithā-kōṭi-kōṭibhirvr̥tta.

Cakrarājā-ratharudha-sarvayudha-susanskr̥tatā.
Gayācakra-ratharudhā-mantriṇī-parisēvitā.

Kirīcakra-ratharudhā-daṇḍanātha-puraskāra.
Jvālā-mālinikākākṣīta-vāhinīprakarā-madhyagā.

Bhāṇḍa sainika-vōdhayukta-śaktī-vikrama-harṣitā.
Nitya-parākramaṭōpē-nirīkṣaṇa-samutsukā

bhāṇḍaputra-vōdhayukta-bālā-vikrama-nanditā.
Mantrīṇyamba - racalēlē - viṣa - vadha - tōśitā

viśukra - prāṇaharaṇa - vārāhī - vīrya - viryānanditā.
Kāmēśvara-mukhalōka-kalpita-śrīgaṇēśvarā.

Mahāgaṇēśa - udāsīna - bādhaka - praharṣitā.
Bhaṇḍāsurēndra - suṭakā - śastra - pratyāstra - vārṣiṇī

karāṅgulī-nakhōtpaṇa-nārāyaṇa-daśakr̥tīḥ.
Mahā-paśupatastrāgnī-nirdagadhāsura-sainika.

Kāmēśvarāstra - nirdagdha - sabhāndāsura - śūn'ya.
Brahmōpēndra-mahēndrādi-dēva-sansuta-vaibhava.

Hara-nētrāgnī-samadgadhā-kāma-san̄jīvanauṣadhīḥ.
Śrīmadvāgbhava-kuṭaka-svarūpa-mukha-pakkajā

kaṇṭhādhaḥ - kaṭī - tōparyanta - madhyakuṭā - svarūpiṇī.
Śaktī-kuṭaikaṭapaṇṇā-kātyādhōbhāgā-dhāriṇī.

Mūla-mantrātmikā mūlakūṭatraya-kalēbrā.
Kulāmr̥tēka - rasikā kulasaṅkēta - pālinī

kulaṅgaṇā kulāntasthā kaulinī kulayōginī.
Akulā samāyantastha samayācāra-tatpra

mūladhāraka-nilayā brahmagranthī-vibhēdinī.
Maṇi-purāntruditā viṣṇugranthī-vibhēdinī.

Ajñā-cakrāntrastha rudragranthī-vibhēdinī.
Sahasrāmbujhāruḍā sudhā - sarvavarṣiṇī.

Taḍilatā-samarucī: Śatacakrōparī-sansthā.
Mahāśaktī: Kuṇḍalinī bistantu-bisantatunisī.

Bhavānī bhavanāgamyā bhavaraṇya-kuṭhārikā.
Bhadrapriyā bhadramūrtī bhakta - śubhēcchā.

Bhaktipriyā bhaktigamyā bhaktivāsya bhayāpahā.
Śāmbhavī śāradārādhyā śarvaṇī śamēdāyinī

śaṅkarī śrīkārī sādhvī śaracandra - khēḷaṇē.
Śatōdarī śāntīmatī nirādhārā niran̄janā.

Nirlēpā nirmalā nitya nirākāra nirākulā.
Nirguṇa niṣkalā śāntā niṣkāma nirupalvā.

Nityamukta nirvikāra nirprapan̄ca nirādhāra.
Nitya śudhda nityabud'dha nirvādya nirantara.

Niṣkarṇa niṣkalaṅkā nirupādhī niriśvarā.
Niragā rāgamathanī nirmadā madanaśinī.

Niścaya nir'haṅkārā nirmōhā mōhanāśinī.
Nirmā mamatāhantrī niścapā pāpanāśinī

nirlōbhā lōbhī
niḥsanśaya niḥsanśaya nirbhavā bhavanāśinī

nirvikalpā nirbādhā nirbhēḍā bhēdanaśinī.
Nirnāśā mr̥tyū manthana niṣkriyatā niparigraha

nistulā nilacikurā nirpayā nirtayā.
Rarrā durgāmā durgā sukhahantrī sukhapradā

duṣṭa durācāra - śamanī aparādha.
Sarvajña sandrakaruṇā samādhī-varjātā

sarvaśaktimāna sarva-sarva maṅgalā sadgatipradā.
Sarvēśvarī sarvamayī sarvamantra - svarūpiṇī ōma

sarva-sarvayantrātmikā, sarva-sarvatantrarūpā manōmanī.
Māhēśvarī mahādēvī mahālakṣmī mr̥dapriyā

mahārūpā mahāpūjyā mahāpātakā-nāśinī.
Mahāmāyā mahāsattva mahāśaktī mahā'āratīḥ

mahābhōgā mahāēśvaryā mahāvīrya mahābalā.
Mahābud'dhī mahāsid'dhī mahāyōgēśvarēśvarī.

Mahātantra mahāmantra mahāyantra mahāsānā.
Mahāyāga-karmarādhya mahābhairava-pūjā.

Mahēśvara-mahākalpa-mahātāṇḍava-sākṣiṇī.
Mahākāmēśa-mahiṣī mahātripūra-sundarī.

Catuṣṭuṣṭyupacārādhyā catuṣṭikālamayī.
Mahācatuḥ - ṣaṣṭhīkōṭī - yōginī - gaṇasēvitā.

Manuvidyā candravidyā candramaṇḍala-madhyagā.
Cārurupā cāruhasā cārucandra-kalādhārā.

Carācara-jagannātha cakrarājā-nikētanā.
Pārvatī padmanāyanā padmarāga-samāprabhā.

Pan̄ca-prētāsanāsīnā pan̄cabrahma-svarūpiṇī.
Cinmayī paramānanda vijñāna-dhanarūpiṇī

dhyāna-dhyātru-dhyāyarūpā dharmadharma-dharmadharmavivarjitā.
Viśvarūpā jāgariṇī svapanti taijasātmikā.

Suptā prajñātmikā turyā sarvāvasthā-vivarjitā.
Nirmātā brahmarūpā gōptarī gōvindarūpiṇī.

Sanhāraka rudrarūpā tirōdhana-karīśvarī.
Sadāśivā̕nugrahadā pan̄cakr̥tya-pārāyaṇa

bhānumaṇḍala - madhyastha bhairavī bhāgamālinī.
Padmāsana bhagavatī padmanābha - bahīṇa

unmēṣa-nimiṣōtpanna-garība-bhuvanāvalī.
Sahasra-śīrṣavadana sahasrākṣī sahasrapatā

abrāhma-kīṭaka-janmita varṇāśrama-vidhāyinī.
Nijajñānarūpa-nigmā puṇyapuṇya-phalapradā.

Śrutī-sīmanta-sindūrī-kr̥ta-padabja-dhulikā.
Sakalāgama-saṇḍ'̔ōha-śukti-sampūta-maukaṭikā.

Puruṣārthapradā pūrṇā bhōginī bhuvanēśvarī.
Ambikā̕nādi-nidhāna haribrahmēndra-sēvitā.

Nārāyaṇī nādarūpā nāmarūpa-vivarjitā.
Hriṅkārī hramatī hr̥dyā hēpadayā-varjitā

rājarājaracita rāgiṇī ramyā rājīvalōcanā.
Ran̄janī ramaṇī rasyā raṇātkiṇī-mēkhalā.

Rāmā rākēnduvadana ratirūpā ratipriyā.
Rakṣākarī rākṣasasaghanī rāmā ramaṇalampatā

kāmyā kāmakalārūpā kadamba-kusuma-priyā.
Kalyāṇī jagatikāṇḍā karuṇā-rasa-sāgarā.

Kalāvatī kalālapā kāntā kādambarīpriyā.
Varadā vāmanāyanā vāruṇī-mada-vihvalā.

Viśvādhikā vēdavēdyā vindhyācala-nivāsī.
Vidhātrī vēdajananī viṣṇumāyā vilāsinī.

Kṣētrasvarūpā kṣētraśī kṣētra-kṣētrajña-pālinī.
Kṣaya vāḍha - utpādana kṣētra - samarcita

vijayā vimalā vandyā vandārū-jana-vatsalā.
Vāgvādinī vāmakēśī vahinīmaṇḍala-vāsinī.

Bhaktimāt-bhaktimatkalpalatikā paśupāśā-vimōcinī.
Sammr̥taśēṣa-pasandā guṇa-pravartikā.

Taptatrayagni-santapta-samahladāna-candrikā.
Taruṇī tapasārādhyā tanumādhyā tamōlpāhā

citistapadā-lakṣyārtha cidēkarasa-rupiṇī.
Svātmānanda-prēmaḷa-brahmadyānanda-santiha.

Parā pratyakṣitīrūpā paśyanti parāditī.
Madhyamā vaikharīrūpā bhakta-mānasa-hāsikā.

Kāmēśvara - praṇādi kr̥tajñatā kampūjitā.
Śr̥ṅgāra-rasa-sampūrṇa jayā jālandhara-sthitta.

Ōḍiyāpīṭha - nilaya bindū - maṇḍalavāsinī.
Rāhōyāga-kramārādhyā rāhastarpaṇa-tarpitā.

Sadya-prasādinī viśva-sākṣī sākṣī.
Ṣaḍāṅgadēvatā - yuktā ṣaḍaguṇya - pūrṇatā.

Nityaklinā nirupamā nirvāṇa - ānanda - dēṇē.
Nitya-ṣōḍaśikā-rūpā śrīkāntārdhā-śrīkāntardaśāriṇī.

Prabhāvatī cārjarūpā prasid'dha paramēśvarī.
Avyakta bhāva-svarūpācē mūḷa svarūpa.

Vyāpinī vidhākārā vidyāvidyā-svarūpiṇī.
Mahākāmēśa-nayana-kumudahalāda-kaumudī.

Bhakta-kaṭhīṇa-kaṭhōramōbhēdā-bhānumadabhānu-bhānumadabhānusantatiḥ.
Śivadattī śivarādhyā śivamūrtīḥ śivaṅkārī.

Śivapriyā śivaparā citēṣṭā citpūjātā.
Apramāyā svaprakāśa manōvācāmāgōcarā

cicchaktiḥ cētanā rūpa cicchaktiś cētanā rūpa jaḍaśaktī jaḍātmikā.
Gāyatrī vyāhr̥tiḥ sandhyā dvijavr̥ndā - niśēvitā.

Tatvasana tatvamayī pan̄ca-kōśāntara-sthitta.
Nis'sīma-vaibhava nitya-yuvā madaśālinī

madaghurṇita-raktakṣī madapātāla-gaṇḍabhuḥ.
Candana-drava-digdhaṅgī campē-kusuma-priyā.

Kuśalā kōmalakārā kurukullā kulēśvarī.
Kulakuṇḍalayā kaula-mārga-mārgatpara-sēvitā.

Kumāra-gaṇathāmbā tuṣṭiḥ puṣṭīra matira dhr̥tiḥ.
Śāntīḥ svastimatī kāntīra nandinī vighnanāśinī.

Tējōvatī trinayanā lōlakṣī-kāmarūpiṇī.
Mālinī hansinī mātā malayācala-vāsinī

sumukhī nalinī subhrū: Śōbhanā suranāyikā.
Kālakaṇṭhī kāntimatī kṣōbhinī sūkṣmarūpa

vajrēśvarī vāmadēvī taruṇa-vivarjitā.
Sid'dhēśvarī sid'dhavidyā sid'dhamātā yaśasvinī

viśud'dhicakra - nilaya raktavarṇā trilōcanā.
Khaṭvāṅgaḍī - praharaṇa vadanā'īka - samanvaya

pāyasanapriyā carma paśulōka - bhayabhīta.
Amr̥tādī-mahāśaktī-sanvr̥tā ḍākinēś‍varī.

Anāhatabja-nilayā syāmabhā vidvadvayā.
Diṣṭōjjvalakṣa-mālādi-dhārā rakta-sansthā

kālarātryādi-śaktiyōga-vrata snigdhaudanapriyā.
Mahāvīrēndra-varadā rākīṇyambā-svarūpiṇī.

Maṇipurabja-nilaya vadinatraya-sayukta.
Vajrādikāyudhōpētā damaryādibhivr̥ttā

raktavarṇā mānsa-niṣṭhā guḍannā-prīta-manasā.
Sarva bhakta - sukhadā lakin'yambā - svarūpiṇī.

Svādhisthānāmbuja - gata caturvaktra - manōharā.
Śūlādyāyudhā - sampannā pitāvarṇā tī abhimāna

mēdōniṣṭhā madhuprītā bandhin'yādi-samānavitā.
Dadhyānnasakta-hr̥daya kākiṇī-rūpa-dhāriṇī

mūladharāmbujārudhā pan̄ca-vaktra̕sthi-sansthā.
Aṅkuśādi - praharaṇa varadādi - nēśēvitā

mudgaudanasakta-cittā sākin‍yāmbā-svarūpiṇī.
Ajanā-cakrabja-nilaya śuklavarṇa ṣaḍānā.

Majasanthā hansavatī-mukhya-śaktī-samanvaya.
Haridrānnaka-rasikā hākiṇī-rūpa-dhāriṇī

sahasradala-padmastha sarva-sarvavarnōpā-śōbhitā.
Sarvayud'dhadhārā śukla - sansthā sarvavyāpī āhē.

Sarvōdanā-prītacittā yakin'yamba-svarūpiṇī.
Svāhā svadhā matīra mēdhā śrutiyā smr̥tī anuttamā.

Puṇyakīrti: Puṇyalābhya puṇyaśravaṇa-kīrtanā.
Pulōmājāracita bāndhā-mōcanī bāndhuralakā

viśvarūpiṇī vidyā vyādādi-jagataprasuḥ.
Sarvavyādhī-prasmaṇī sarvāmr̥tyu-sarvamr̥tyunivāriṇī.

Agran'yā̕cintyarūpā kalikālmā-nāśinī.
Kātyāyanī kalahantrī kamalākṣā-niśēvitā.

Tāmbūla-purita-mukhī dadimī-kusuma-prabhā.
Mr̥gākṣī mōhinī mukhya mr̥danī mitrarūpiṇī

nitya tr̥pti bhaktanidhī nitrī nikhilēśvarī.
Maitrīyādi-vāsanālabhyā mahāpralaya-sākṣiṇī.

Parā śaktīḥ parā niṣṭhā prajñāghana-rupiṇī.
Madhvipanalasā matta mātr̥kā-varṇa-varṇarūpiṇī

mahākailāsa-nilaya mr̥ṇāla-mr̥dū-ḍōralatā.
Mahāniyā dayāmūrtī mahāsāmrājya-śālinī.

Ātmavidyā mahāvidyā śrīvidyā kāmasēvitā.
Śrī-ṣōḍasākṣarī-vidyā trikuṭā kāmakōṭīkā

vyaṅga-kiṅkarī-bhūta-kamalā-kōṭī-sēvā.
Pramukha: Candranibhā bhālasthēndra - dhanuprabhā

hr̥dayastha raviprākhyā trikōnāntara-dīpikā.
Dākṣāyaṇī daityahantrī dākṣayajña-nāśa.

Daraṇḍōlita-lōṅgākṣī dāra-hasōjjvalana-hasōjjvalanamukhī.
Gurumūrtī guṇanidhī gōmātā guhajanmabhuḥ

dēvēśī daṇḍanitīsthā dahārākāśa-rupiṇī.
Pratipānamukha - rakānta - tithī - maṇḍala - pūjā

kalātmikā kalānātha kāvya - vinōdinī.
Sacamāra-rāma-vāṇī-savyā-dakṣiṇā-sēvitā.

Ādiśaktī amēyātmā paramā pavanakr̥tī.
Aṇēkōṭī-viśva-janma divyavigraha.

Klaṅkārī kēvalā guhyā kaivalya - padadāyinī.
Tripurā trijagadvandya trimūrti tridaśēśvarī trimūrti tridaśēśvarī

Trayakṣarī divya-gandhadhyā sindūra-tilakan̄citā.
Umā śailēndratanayā gaurī gandharva-gandharva sēvitā.

Viśvagarbha svaranagarabhava̕varadā vāgadhiśvarī.
Dhyānagamya̕paricēdya jñānadā jñāna vigraha

sarva vēdānta - sanvēdyā satyānanda - svarūpiṇī.
Lōpāmudrācitā līlā-kapta-brahmāṇḍa-maṇḍalā.

Adr̥śya dr̥śyatā vaijñānika vēdavarjitā.
Yōginī yōgadā yōgī yōgānanda yugandharā.

Icchāśaktī-jñāna-śaktī-kriyāśaktī-svarūpiṇī.
Sarvadhārā cāṅgalī pratiṣṭhā sadsadrūpa - dhāriṇī

aṣṭamūrtī ajayajaitrī lōkayātrā-vidhānasabhā.
Ēkākī bhūmarūpā nirdvaitā dvaitavarjitā.

Annadā vasudā vr̥d'dhā brahmātmaikya - svarūpiṇī.
Br̥hatī brāhmaṇī brāhmī brahmānanda balipriyā.

Bhāṣārūpā br̥hatasēnā bhavabhāva-vivarjitā.
Sukhārādhyā śubhakārī śōbhanā sulabhā gatī:

Rāja-rājēśvarī rājya-dāyinī rājya-vallabha.
Rajatakr̥pā rājapīṭha - guntavaṇūka - nijaśritā

rājyalakṣmī: Kōṣanātha caturaṅga-bāḷēśvarī.
Sāmrājya dēṇārā satyasandhā sāgaramēkhalā.

Dīkṣitā daityaśmānī sarvalōkā-vaśaṅkarī.
Sarvārtha-dātrī sāvitrī saccidānanda-rupiṇī.

Dēśa-kalāparicchinnā sarvagā sarvamōhinī.
Sarasvatīśāstramayī guhāmbā guhyarūpiṇī

sarvōpādhī-vinirmukta sadāśiva-pāvana.
Sampradāyēśvarī sādhvī gurumaṇḍaḷa - rupiṇī

kulōtirṇā bhāgārādhyā māyā madhumatī māhī.
Gaṇambā guhyakārādhyā kōmalaṅgī gurupriyā

svātantrya sarvatantraśī dakṣiṇāmūrtī - dakṣiṇāmūrtī rupiṇī.
Sanakādi-sāmārādhyā śivajñāna-pradāyinī.

Citkalānanda-kālikā prēmarūpā priyakarī.
Nāmapārāyaṇa-prītā nandīvidyā naṭēśvarī.

Mithyā-jagad'dhiṣṭhānā muktidā muktirūpiṇī.
Lasipriyā lakrī lajjā rambhādivanditā.

Bhavadavā-sudhāvr̥ṣṭiḥ pāpāraṇya-dāvanālā.
Durbhāgya - tuḷavātulā jarādhavanta - raviprabhā

bhāgyābdhi-candrikā bhakta-citakēkī-ghnaghanā.
Rōgaparvata - ḍambhōlī mr̥tyudāru - kutharikā.

Māhēśvarī mahākālī mahāgrasā mahāsānā.
Aparṇā caṇḍikā candamuṇḍāsura - niśudinī.

Kṣarākṣarātmikā hī sarva-parva lōkēśī viśvadhāriṇī āhē.
Trivargadātrī subhagā tryambakā triguṇātmikā.

Svargapavargadā śud'dha japapuṣpa-nibhākr̥tiḥ.
Ōjōvatī dyutidhārā yajñarūpā priyavrata.

Durārādhyā duradarśa pāṭalī-kusuma-priyā.
Mahatī mērunilayā mandāra-kusuma-priyā.

Vīrarādhyā vīradrupā vīrajā viśvatōmukhī.
Pratyāgarūpā parakāśā prāṇadā prāṇarūpiṇī

mārtaṇḍa-bhairavarādhya mantrīn'yasta-rājyadhu.
Tripurēśī jayatsēnā nistraguṇya parāparā

satya-jñānānanda-rūpa samarasya-pārāyaṇa.
Kapardinī kalāmālā kāmadhuka kāmarūpiṇī

kalānidhiḥ kāvya rasagna rasasēvadhiḥ.
Puṣṭa purāṇa pūjya puṣkarā puṣkarēkṣaṇa

parānjyōti: Parandhama aṇū: Parātpara.
Paśahastā paśahantrī paramamantra-vibhēdinī.

Mūrta̕idōlanitya tr̥pti munimānasā - hāsya.
Satyavrata satyarūpā sarvāntaryāminī satī.

Brāhmaṇī brahmajananī bahurūpā budharcitā.
Prasavapūrva pracaṇḍa̕̕jā pratiṣṭhā jāhīranā:

Prāṇēśvarī prāṇadātrī pan̄caśatapīṭha-rupiṇī.
Visrakhalā viviktastha vīramātā vyataprasuḥ.

Mukundā muktinīlayā mūḷavigraha-rupiṇī.
Bhāvagyā bhavarōgaghanī bhavacakra-pravartinī

chandasārā śāstrasārā mantrasārā taḷōdarī.
Udārakīrtira udamā vaibhava varṇa rupiṇī.

Janamr̥tyū - janmamr̥tyujrāpta - janaviśrāntī - janma dēṇē.
Sarvōpaniṣa-dud-dugguṣṭa śāntyita-kalātmikā.

Gambhīrapaṇē gaganāntastha garavitā gaṇalōlupā.
Kalpanāśaktī kamī lākūḍa

kārya kāraṇa - nirmukta kāmakēlī - taraṅgitā.
Kannāṭaka-ṭaṅka-līlā-vigraha-dhāriṇī.

Ajā kṣayavinirmuktā mugdhā kṣiprā-prasādinī.
Antarmukha - samarādhyā bahirmukha - sudurlabhā.

Trayī trivarganilayā tristhā tripuramālinī.
Nirāmayā niralambā svātmārāma sudhāśritaḥ.

Sansārapāka-nirmagna-samudraṇa-paṇḍita.
Yajñapriyā yajñakartrī yajamāna - svarūpiṇī.

Dharmadhārā dhanādhyādhyā dhanadhān'yā-vivardhinī.
Viprapriyā viparūpā viśvaśramaṇā - kariṇī

viśvagrāsā vidrumābhā vaiṣṇavī viṣṇurūpiṇī.
Ayōnira yōnililyā kuṭasthā kularūpiṇī

viragōṣṭipriyā vīrā naiṣkarmyā nādarūpiṇī.
Vijñānakalpanā kālyā vidagdhā bandavāsanā

tatvādhikā tatvamayī tatvamartha-tatvamarthasvarūpiṇī.
Samaganapriyā saumyā sadāśiva-kuṭumbinī.

Savyāpasavya-mārgastha sarvapadavinivāriṇī.
Nirōgī svabhāva, gōḍa, dhīra, dhīra.

Caitan'yarghya - caitan'yarghyasamarādhya caitan'ya - kusumapriyā.
Sadōditā sadātuṣṭa taruṇāditya-paṭalā.

Dakṣiṇā-dakṣiṇārādhyā darśamēra-mukhāmbuḷā.
Kaulinī-kēvalanārgya-kēvalanārgyakaivalya-padadāyinī

stōtrapriyā stutimatī śruti - śiphārasa - vaibhava.
Manasvinī mānavatī mahēśī maṅgalakr̥tī:

Viśvamātā jagad'dhātrī viśālākṣī virāgiṇī.
Pragalbhā paramōdarā paramōdā manōmayī.

Vyōmakēśī vimānastha vajriṇī vāmakēśvarī.
Pan̄cayajña-priyā pan̄ca-prēta-man̄cādhiśāyinī.

Pan̄camī pan̄cabhūtēśī pan̄ca-saṅkhōpacāriṇī.
Śāsvatī śāśvaiśvaryā śarmadā śambhūmōhinī.

Dharā dharasutā dhan'yā dharmāṇī dharmavardhinī.
Lōkatitā guṇatitā sarvitā śamātmikā.

Bandhu - kusumaprākhyā bāḷā līlāvinōdinī.
Sumaṅgalī sukhakārī suvēṣādhyā suvāsinī

suvāsin'yarcana - prītā śōbhanā śud'dha mana.
Bindu-tarpaṇa-satiṣṭhā pūrvajā tripurāmbikā.

Daśamudrā - samarādhyā tripurāśrī - vāsaṅkārī.
Jñānamudrā jñānagamyā jñānajñēya - svarūpiṇī

yōnimudrā trikhaṇḍēśī triguṇāmbā trikōnāgā.
Anagha-adbhūta-caritra van̄citārtha-van̄citārthapradāyinī.

Abhyatiṣaya-jñāta śad'dhadvaita-rūpiṇī.
Ajñāna-karuṇā-mūrtī ajñāna-dhvanta-dīpikā.

Ābāla-gōpā-viditā sarvānullaṅgya-niyama.
Śrī cakrarājā-nilayā śrīmat-śrīmat‍trīpurasundarī.

Śrīśiva śiva-śaktikya-rupiṇī lalitāmbikā.
Āṇi śrīlalitā dēvyā nāmanāma sahasrakāma jaguḥ.

Iti śrībrahmāṇḍapurāṇēṁ uttarākhaṇḍa
śrīlalitā sahasranāma stōtra kathānama sampūrṇamUpcoming Festivals & Vrat 2024The Divine NewsHumble request: Write your valuable suggestions in the comment box below to make the website better and share this informative treasure with your friends. If there is any error / correction, you can also contact me through e-mail by clicking here. Thank you.

EN हिं