Ashwattha Stotram

Śrīnāradā uvāca

anāyāsēna lōkōyam sarvāna kāmānavāpanuyat |
Sarvadēvatkama caikama tanmē brōhi pitāmaha ||1||

Brahmavāca

śruṇu dēva munē'śvatm śud'dham sarvatkama taram |
Yatpradakṣintō lōkaḥ sarvāṁ kāmāna samaśānutēm ||2||

Aśvat'thādakṣiṇē rudraḥ paścimē viṣṇurasthiḥ |
Brahmā cōttaradēśastha purvētvindradēvatāḥ ||3||

Skandhōpaskandhapatarēṣu gōvipramunayasthathā |
Mūlaṁ vēda: Pāyō yajña: Sansthitā munipuṅgava ||4||

Pūrvādidikṣu sann'yātā nāḍīnādasarōbdhyāyā |
Tasmāt sarvaprayatnēna hyaśvat'thām sansārēdbudhaḥ ||5||

Tvaṁ kṣyarphālakaścava śītalasya vanaspatē |
Tvamārādhyā narō vindyādaihikāmamuṣmikaṁ phalam ||6||

Cāladdalaya vr̥kṣāya sarvadāśritaviṣṇavē |
Bōdhisatvāya dēvāya hyasvat'thāya namō namaḥ ||7||

Aśvat'thā yasmāt tvayi vr̥kṣarāja nārāyaṇastiṣṭhati sarvakālē | 
Artha: Śrutastvaṁ satāṁ tarunāṁ dhan'yōsi cāriṣṭavināśakōsi  ||8||

Kṣīradastavam ca yēnēha yēnā sr̥ṣṭvam niśēvatē |
Satyēna tēna vr̥kṣēndra māmapi śrīniṣēvatam ||9||

Ēkādaśātmarudrōsī vasunāthaśirōmaṇiḥ |
Nārāyaṇōcā dēva, vr̥kṣarājācā pippala ||10||

Agnigarbha śamīgarbha dēvagarbha prajāpatiḥ |
Hiraṇyagarbhō bhūgarbhō yajñanagarabhō namōstu tē ||11||

Āyurbalam yaśō varacāḥ prajāḥ paśuvasuni ca |
Brahma prajñāna ca mēdhāṁ ca tvam nō dēhi vanaspatē ||12||

Satēṁ tē rakṣēt tvamārādadr̥ṣṭirāśrayēta |
Paritastvaṁ niśēvantā trināni sukhamastu tē ||13||

Akṣisaspandaṁ bhujaspandama dusvapanaṁ durvicintanam ​ |
Śāstrīnāma ca samut'thānam hyaśvat'tha śamaya prabhō ||14||

Aśvat'thāya varēṇyē sarvaiśvaryā pradāyinē |
Namō, duḥsvapnān̄cā nāśa karaṇārā, śubha svapnān̄cā phala dēṇārā ||15||

Muḷāta brahmarūpāyā, madhyathā viṣṇurupāyā |
Vr̥kṣān̄cyā rājālā śivarūpāta āgarata: Namaḥ ||16||

Yama dr̥ṣṭī mucyatē rōgaiḥ spr̥ṣṭvā pāpaiḥ pramucyatē |
Yadāśrayacchiran̄jīvī tamaśvat'thāṁ namāmyaham ||17||

Aśvatha sumahābhāgā subhāgā priyadarśana |
Iṣṭakāmanśca madhyē dēhi śatrubhyastu parājayam ||18||

Āyu: Prajām dhanam dhan'yam saubhāgyam sarvasampadam |
Dēhī dēva mahāvr̥kṣa tvamahaṁ śaraṇam gataḥ ||19||

R̥g‍yajuhasammantrāt‍mā hā parama parama prāṇī āhē |
Aśvat'thō vēdamūlōsāvr̥ṣibhi prōcyatē sadā ||20||

Brahmahā guruhā caivā daridrō vyādhipīḍitaḥ |
Avr̥tya lakṣasaṅkhyaṁ tata stōtramēta sukhī bhavēta ||21||

Brahmacārī haviṣyāśī tvadahaśāyī jitēndriyaḥ |
Pāpōpahatacittōpi vratamētata vārtā ||22||

Ēkahastaṁ dvihastaṁ vā kuryādgōmayalēpaṇam |
Arcēta puruṣasuktēna praṇāvēṁ viśēṣē ||23||

Mauni pradakṣiṇāṁ kuryāt prāguktaphala bhagavat |
Viṣṇōrṇam sahasrēṇa hyacyutasyāpi kīrtanāt ||24||

Paḍē padāntarama gatvā karcēṣṭavivirjitaḥ |
Vāca stōtraṁ manō dhyānē caturaṅgam pradakṣiṇām ||25||

Aśvat'tha sthānatō yēna tatkulaṁ sthānam tataḥ |
Dhanayuṣāṁ samardistu narakāta tārēta pitr̥n ||26||

Aśvat'thamūlamāśritya śakannōdakadanāthā |
Ēkasmin bhōjitē viprē kōṭibrāhmaṇabhōjanam ||27||

Aśvat'thamūlamāśritya japahōmasurārcanat |
Akṣayaṁ phalamāpnōti brāhmaṇō vacanaṁ yathā ||28||

Ēvamāśvāsitō̕śvattaha sadāśvāsāya kalpatē |
Yajñārtham cēditēśvatē hyakṣayaṁ svargamāpnuyāta ||29||

Chinnō yēna vr̥thāśśvat'thāścēditā pitr̥dēvatāḥ.
Aśvat'thācī pūjā yātrēnē sarva dēvān̄cī pūjā kēlī. 30.

|| Iti aśvat'tha stōtram sampūrṇam ||

The "Ashwattha Stotram" is a sacred hymn dedicated to the Ashwattha tree, also known as the Peepal tree, in Hinduism. This hymn is revered for its spiritual significance and is often recited as part of religious rituals and prayers.

The Ashwattha tree holds immense importance in Hindu culture and spirituality. It is believed to be the dwelling place of various deities and sacred spirits. According to Hindu mythology, Lord Krishna himself declared in the Bhagavad Gita that among trees, he is the Ashwattha tree, signifying its divine presence.

The Ashwattha Stotram acknowledges the tree's sacredness and praises its divine essence. It is recited to seek blessings, protection, and spiritual enlightenment. The hymn highlights the tree's significance as a symbol of eternal life and spiritual growth.

Devotees recite the Ashwattha Stotram with devotion and faith, believing that it connects them with the divine energy represented by the sacred tree. It serves as a reminder of the interconnectedness of all living beings and the eternal nature of the soul.

Overall, the Ashwattha Stotram is a beautiful expression of reverence for the Ashwattha tree and a way to connect with the spiritual aspects of nature in Hinduism.

Upcoming Festivals & Vrat 2024The Divine NewsHumble request: Write your valuable suggestions in the comment box below to make the website better and share this informative treasure with your friends. If there is any error / correction, you can also contact me through e-mail by clicking here. Thank you.

EN हिं