Shri Radha ji ki Aarti - Aarti Shri Vrishbhanu Suta Ki

Shri Radha ji ki Aarti - Aarti Shri Vrishbhanu Suta Ki

Aarti Shri Vrishbhanu Suta Ki, Manjul Murti Mohan Mamta Ki ||
Trividh Tapyut Sansriti Nashini, Vimal Vivekvirag Vikasini |
Pawan Praphu Pradh Priti Prakashini, Sundartam Chavi Sundarta Ki ||

Muni Mann Mohan  Mohan Mohini, Madhur Manhor Murti Sohini |
Aviralprem Amiye Ras Dohini, Priye Ati Sada Sakhi Lalita Ki ||

Santat Sevyeh Sat Muni Jan Ki, Aakar Amit Divyagun Gun Ki |
Aakarshini Krishna Tan Man Ki, Ati Amulya Sampati Samata Ki ||

Krishnataamika Krishna Sehchari, Chinmayya Vrinda Vipin Viharini |
Jag Janini Jag Dukh Nivarini, Aadi Anaadi Shakti Vibhuta Ki ||

!! Aarti Shri Vrishbhanu Suta Ki !!

Upcoming Festivals & Vrat 2021The Divine NewsYou Can Also Visit


ENहिं