Govind Damodar Stotra

Agrē kuruṇāmatha pāṇḍavānāṁ du:Śāsanēhratavastrakēśā.
Kr̥ṣṇā tadākrōśadan'yanāthā gōvinda dāmōdara mādhavēti..1..

Śrīkr̥ṣṇa viṣṇō madhukaiṭabhārē bhaktānukampin bhagavan murārē.
Trayasva māna kēśava lōkanātha gōvinda dāmōdara mādhavēti..2..

Vikrētukāmākhilagōpakan'yā murāripādārpitacittavr̥tti: .
Dadhyādikaṁ mōhavaśādavōcad gōvinda dāmōdara mādhavēti..3.

Ulūkhalē sambhrataṇḍulānśca saṅghaṭayantyō musalai: Pramugdhā: .
Gāyanti gōpyō janitānurāgā gōvinda dāmōdara mādhavēti..4..

Kācitkrāmbhōjapuṭē niṣaṇṇa kunśukaṁ kinśukaraktuṇḍam.
Adhyāpayāmāsa sarōruhākṣī gōvinda dāmōdara mādhavēti..5.

Grahē gōpavadhūsamūha: Pratikṣaṇaṁ pijjarasārikāṇām.
Skhaladgiraṁ vācayatuṁ pravartō gōvinda dāmōdara mādhavēti..6.

Payraṅkikābhājamalaṁ kumāraṁ prasvāpayantyō̕khilagōpakan'yā: .
Jagu: Prabandhaṁ svaratālabandhaṁ gōvinda dāmōdara mādhavēti..7.

Rāmānujaṁ vīkṣaṇakēlilōlaṁ gōpī grahitvā navanītagōlam.
Ābālakaṁ bālakamājuhāva gōvinda dāmōdara mādhavēti..8..

Vicitravarṇābharaṇābhirāmē̕bhidhēhī vaktrāmbujarājahansi.
Sadā madīyē rasanē̕graṅgē gōvinda dāmōdara mādhavēti..9.

Aṅkādhirūḍhaṁ stanagōpaguḍhaṁ stana dhayantaṁ kamalaikāntam.
Sambōdhayāmāsa mudā yaśōdā gōvinda dāmōdara mādhavēti..10.

Krīḍantamantarvajamātmajaṁ svaṁ samaṁ vayasya: Paśupālabalai: .
Prēmṇā yaśōdā prajuhāva kr̥ṣṇaṁ gōvinda dāmōdara mādhavēti..11..

Yaśōdayā gāṛhamūkhalēna gōkaṇṭhapāśēna nibadhyamāna: .
Rurōda mandaṁ navanītabhōjī gōvinda dāmōdara mādhavēti..12..

Nijāṅgaṇē kaṅkaṇakēlilōlaṁ gōpī grahitvā navanītagōlam.
Āmardayatpāṇitalēna nētrē gōvinda dāmōdara mādhavēti..13..

Grahē gōpavadhūkadambā: Sarvē militvā samavāyayōgē.
Nitya nāmāni paṭhanti nityaṁ gōvinda dāmōdara mādhavēti..14.

Mandāramūlē vadanābhirāmaṁ bimbādharē pūritavēṇunādam.
Gōgōpagōpījanamadhyasansthāṁ gōvinda dāmōdara mādhavēti..15..

Ut'thaya gōpyō̕pararātrabhāgē smr̥tvā yaśōdāsutabālkēlim.
Gāyanti prōccairdi manthyantyō gōvinda dāmōdara mādhavēti..16.

Jagdhō̕tha dattō navanītapiṇḍō grahē yaśōdā vicikitsyantī.
Uvāca satyaṁ vada hē murārē gōvinda dāmōdara mādhavēti..17..

Abhyacaryaṁ gēhaṁ yuvati: Pravr̥d'dhaprēmapravāha dadhi nirmantha.
Gāyanti gōpyō̕tha sakhīlikā gōvinda dāmōdara mādhavēti..18..

Kvacit prabhātē dadhipūrṇapātrē nikṣipya manthaṁ yuvatī mukundam.
Ālōkya ganāna vividhaṁ karōti gōvinda dāmōdara mādhavēti..19.

Kulaparaṁ bhōjanamajjanārthaṁ hitaiṣiṇī strī tanujaṁ yaśōdā.
Ājūhavat prēmapariplutākṣī gōvinda dāmōdara mādhavēti..20.

Sukhaṁ śayanāna nilayē ca viṣṇuṁ dēvarṣimukhyā munaya: Prapanā: .
Tēnācyutē tanmayatāṁ vrajanti gōvinda dāmōdara mādhavēti..21..

Vihāya nidrāmaruṇōdayē ca vidhāya kr̥tyāni ca vipramukha: .
Vēdavāsanē prapaṭhanti nityaṁ gōvinda dāmōdara mādhavēti..22..

Vr̥ndāvanē gōpagaṇaśca gōpyō vilōkya gōvindaviyōgakhinnām.
Rādhāṁ jagu: Sāśruvilōcanābhyāṁ gōvinda dāmōdara mādhavēti..23.

Prabhātasañcāragatā nu gāvastadrakṣaṇārthaṁ tanayaṁ yaśōdā.
Prabōdhayat pāṇitalēna manda gōvinda dāmōdara mādhavēti..24.

Pravālaśōbhā iva dīrghakēśā vātāmbuparṇāśanapūtadēhā: .
Mūlē taruṇāṁ munaya: Paṭhanti gōvinda dāmōdara mādhavēti..25.

Āṇi bruvāṇā virahaturā kr̥ṣṇa vrajastriya: Kr̥ṣṇaviktamānasā: .
Visr̥jya lajjāṁ rurudu: Sma susvaraṁ gōvinda dāmōdara mādhavēti..26.

Gōpī kadācinmaṇipin̄jarasthaṁ śukaṁ vacō vācayatuṁ pravartā.
Ānandakanda vrajacandra kr̥ṣṇa gōvinda dāmōdara mādhavēti..27.

Gōvatsabālai: Śiśukākapakṣaṁ badhnantamambhōjadalāyatākṣam.
Uvāca mātā cibukaṁ grahitvā gōvinda dāmōdara mādhavēti..28..

Prabhātakālē varavallavaughā gōrakṣaṇārthaṁ dhr̥tavētradaṇḍā: .
Ākārayāmāsuranantamādayaṁ gōvinda dāmōdara mādhavēti..29.

Jalāśayē kāliyamardanāya yadābādapatanmurāri: .
Gōpāṅganāścukruśurētya gōpā gōvinda dāmōdara mādhavēti..30..

Akrūramāsādaya yadā mukundaścapōtsavārthaṁ mathurāṁ praviṣṭa: .
Tadā sara pauraijyatibhāṣi gōvinda dāmōdara mādhavēti..31..

Kansya dutēna yadaiva nītau vr̥ndāvanāntād vasudēvasūnū.
Rurōda gōpī bhavanasya madhyē gōvinda dāmōdara mādhavēti..32.

Sarōvarē kāliyanāgabad'dhaṁ śiśuṁ yaśōdātanayaṁ niśamya.
Cakrurluṭhantya: Pathi gōpabālā gōvinda dāmōdara mādhavēti..33.

Akrūrānē yaduvanśanāthāṁ saṅgacchamānaṁ mathurāṁ nirīkṣya.
Ūcurviyōgāt kila gōpabālā gōvinda dāmōdara mādhavēti..34.

Cakranda gōpī nalinīvanāntē kr̥ṣṇēna hīnā kusumē śyānā.
Praphullanīlōtpalōcanābhyāṁ gōvinda dāmōdara mādhavēti..35.

Mātāpitr̥bhyāṁ kuṭumbīyamāṇā gēhaṁ praviṣṭā vilāpa gōpī.
Āgatya māna palaya viśvanātha gōvinda dāmōdara mādhavēti..36.

Vr̥ndāvanasthaṁ harimāśu bud'dhavā gōpī gatā kāpi vanaṁ niśāyām.
Tatrāpyadr̥ṣṭvātibhayādavōcad gōvinda dāmōdara mādhavēti..37..

Sukhaṁ śayānā nilē nijē̕pi nāmāni viṣṇō: Pravadanti matra: .
Tē niścita tanmayatāṁ vrajanti gōvinda dāmōdara mādhavēti..38.

Sā nīrajākṣīmavalōkya rādhāṁ rurōda gōvinda viyōgakhinnām.
Sakhī praphullōtpalōcanābhyāṁ gōvinda dāmōdara mādhavēti..39.

Jihvē rasajñē madhurapriyā tvaṁ satyaṁ hitantvaṁ paramaṁ vadāmi.
Avarṇayēthā madhurākṣarāṇi gōvinda dāmōdara mādhavēti..40.

Atyantikavyādhiharaṁ janānāṁ cikitsakaṁ vēdavidō vadanti.
Viśvatāpatrayanāśabījaṁ gōvinda dāmōdara mādhavēti..41.

Tātājñayā gacchati rāmacandrē salakṣmaṇē̕raṇyacayē sasītē.
Cakranda rāmasya nijā janitrī gōvinda dāmōdara mādhavēti..42..

Ēkākinī daṇḍakakānāntāt sā nīyamānā daśakandharēṇa.
Sītā tadākrandadan'yanāthā gōvinda dāmōdara mādhavēti..43..

Rāmādviyuktā janakātmajā sā vicintayantī hradi rāmarūpam.
Rurōda sītā raghunātha pāhi gōvinda dāmōdara mādhavēti..44.

Prasīda viṣṇō raghuvanśanātha surāsurāṁ sukhadaḥkhahētō.
Rurōda sītā tu samudrāta gōvinda dāmōdara mādhavēti..45.

Antarjalē grahitapādō visr̥ṣṭavikliṣṭasamastabandhu: .
Tadā gajēndrō nitarāṁ jagāda gōvinda dāmōdara mādhavēti..46.

Hansadhvaja: Śaṅkhayutō dadarśa putraṁ kaṭāhē prapatantamēnam.
Ni nāmāni harērjapantaṁ gōvinda dāmōdara mādhavēti..47.

Durvāsasō vākyamupētya kr̥ṣṇā sābravīt kānanavāsīniśam.
Anta: Praviṣṭa manasā juhāva gōvinda dāmōdara mādhavēti..48.

Dhyēya: Sadā yōgibhirapramēyaścintāharaścintipārijāta: .
Kastūrikākalpitanīlavarṇō gōvinda dāmōdara mādhavēti..49.

Sansārakūpē patitō̕tyagādhē mōhāndhapūrṇē viṣayābhiptē.
Karāvalambaṁ mama dēhi viṣṇō gōvinda dāmōdara mādhavēti..50..

Tvāmēva anubhava mama dēhi jihvē samagatē daṇḍadharē kr̥tāntē.
Ēkamēvamēvaṁ madhuraṁ bhakta suyā gōvinda dāmōdara mādhavēti..51.

Bhajasva manaṁ bhavabandhamuktyai jihvē rasajñētraṁ manōjñam.
Dvipāyanādyairmunibhi: Prajaptaṁ gōvinda dāmōdara mādhavēti..52.

Gōpāla vanśīdhara rūpasindhō lōkēśa nārāyaṇa dīnabandhō.
Ucca svaraistvaṁ vada sarvadaiva gōvinda dāmōdara mādhavēti..53.

Jihvē sadaiva bhaja sundarāni nāmāni kr̥ṣṇasya manōharāṇi.
Samastabhaktārthavināśani gōvinda dāmōdara mādhavēti..54..

Gōvinda gōvinda harē murārē gōvinda gōvinda mukunda kr̥ṣṇa.
Gōvinda gōvinda rathāṅgapāṇē gōvinda dāmōdara mādhavēti..55..

Sukhāvanē tvadamēva sāraṁ dukhāvasanē tvidamēva gēyam.
Dēhavasanē tvadamēva japyaṁ gōvinda dāmōdara mādhavēti..56.

Durvākyaṁ parigrahā kr̥ṣṇā mr̥gīva bhītā tu kathaṁ kathañcita.
Sabhāṁ praviṣṭā manasājuhāva gōvinda dāmōdara mādhavēti..57.

Śrīkr̥ṣṇa rādhāvara gōkulēśa gōpāla gōvardhananātha viṣṇō.
Jihvē pibasvāmr̥tamētadēva gōvinda dāmōdara mādhavēti..58..

Śrīnātha viśvēśvara viśvamūrtē śrīdēvakīnandana daityatrō.
Jihvē pibasvāmr̥tamētadēva gōvinda dāmōdara mādhavēti..59.

Gōpīpatē kansaripō mukunda lakṣmīpatē kēśava vāsudēva.
Jihvē pibasvāmr̥tamētadēva gōvinda dāmōdara mādhavēti..60..

Gōpījanahalādakara vrajēśa gōcāraṇyakr̥tapravēśa.
Jihvē pibasvāmr̥tamētadēva gōvinda dāmōdara mādhavēti..61..

Prāṇēśa viśvambhara kaiṭabhārē vaikuṇṭha nārāyaṇa cakrapāṇē.
Jihvē pibasvāmr̥tamētadēva gōvinda dāmōdara mādhavēti..62..

Harē murārē madhusūdanādaya śrīrāma sītāvara rāvaṇārē.
Jihvē pibasvāmr̥tamētadēva gōvinda dāmōdara mādhavēti..63..

Śrīyādavēndrādridharāmbujākṣa gōgōpagōpīsukhadānadakṣa.
Jihvē pibasvāmr̥tamētadēva gōvinda dāmōdara mādhavēti..64.

Dharābharōttāraṇagōpavēṣa vihāralīlākr̥tabandhuśēṣa.
Jihvē pibasvāmr̥tamētadēva gōvinda dāmōdara mādhavēti..65.

Bakībakāghāsuradhēnukārē kēśītr̥ṇāvartavighātadakṣa.
Jihvē pibasvāmr̥tamētadēva gōvinda dāmōdara mādhavēti..66.

Śrījānakījīvana rāmacandra niśācarārē bharatāgrajēśa
jihvē pibasvāmr̥tamētadēva gōvinda dāmōdara mādhavēti..67.

Nārāyaṇanta harē nr̥sinha prahalādabādhāhara hē kr̥pālō.
Jihvē pibasvāmr̥tamētadēva gōvinda dāmōdara mādhavēti..68..

Līlāmanuṣyākr̥tīrāmarūpa pratāpadāsasan̄cita sarvabhūpa.
Jihvē pibasvāmr̥tamētadēva gōvinda dāmōdara mādhavēti..69.

Śrīkr̥ṣṇa gōvinda harē murārē hē nātha nārāyaṇa vāsudēva.
Jihvē pibasvāmr̥tamētadēva gōvinda dāmōdara mādhavēti..70..

Vaktaṁ samarthō̕pi na vakti kaścidahō janānāṁ vyasanābhimukhyam.
Jihvē pibasvāmr̥tamētadēva gōvinda dāmōdara mādhavēti..71..

The Govind Damodar Stotra is a sacred hymn dedicated to Lord Krishna. This stotra praises Lord Krishna, particularly in his childhood form as Damodar, which refers to the episode where baby Krishna was bound by his mother Yashoda after attempting to steal butter.

Devotees recite the "Govind Damodar Stotra" to express their devotion and seek the blessings of Lord Krishna. It recounts the divine and playful activities of Lord Krishna during his childhood and underscores the deep love and devotion of his mother, Yashoda.
Upcoming Festivals & Vrat 2024The Divine NewsHumble request: Write your valuable suggestions in the comment box below to make the website better and share this informative treasure with your friends. If there is any error / correction, you can also contact me through e-mail by clicking here. Thank you.

EN हिं