Sri Radhakrishna Stotram - Vande Navaghanshyam Pitkauseya

Vande navaghanshyam pitkauseyavasam |
Sanandam Sundaram Shuddam Srikrishnam Prakriteh Param || 1 ||

Radheshm Radhikapranavallabham Vallavisutam |
radhasevitpadabjam radhavakshasthalastitam || 2 ||

Radhanugam Radhikeshtam Radhapahitmanasam |
Radhadharam Bhavadharam Sarvadharam Namami Tam || 3 ||

Radhahritpadmamedhe cha vastam santam shubham |
Radhasahcharam Shashvat Radhajnaparipalakam || 4 ||

Dhyante Yogino Yogan Siddhaah Siddheshwarashcha Yam |
Tan dhyayet sathtam suddam bhagwantam sanatnam || 5 ||

Nirliptam cha nirihan cha paramatmanamishwaram|
Nityam Satyam Cha Paramam Bhagwantam Sanatnam || 6 ||

Yah srteradibhutam cha sarvabijam paratparam |
Yoginstam Prapadyante Bhagavantam Sanatanam || 7 ||

Bijam nanaavataranam sarvakarana karanam |
Vedavedyam Vedabijam Vedakaranakaranam || 8 ||

Yoginastam Prapadyante Bhagavantam Sanatanam |
Gandharvena kritam stotram yah pathet prathya shuchih |
Ihave jeevanmuktash param yati paran gatim || 9 ||

Haribhaktim harerdasyam golokam cha niramayam |
Paarshadapravaratvan cha labhte natra sanshayah || 10 ||
Upcoming Festivals & Vrat 2024The Divine NewsHumble request: Write your valuable suggestions in the comment box below to make the website better and share this informative treasure with your friends. If there is any error / correction, you can also contact me through e-mail by clicking here. Thank you.

EN हिं