Shiv Mantra Avankiyaan Vihitaavataran

Shiv Mantra Avankiyaan Vihitaavataran

Avankiyaan Vihitaavataran Muktipradanaya cha Sajjanam |
Akaalamrtyoh Parirakshanarthan Vande Mahakaalamahaasuresham ||

I salute the famous Mahadev, also known as Dev Mahakal, of those Gods who have incarnated in Avantikapuri Ujjain to provide salvation to Lord Shankar saints.


You Can Also Visit


ENहिं