Shri Shiva Dhyanam

Shri Shiva Dhyanam

Om Dhyaye Nityam Mahesham rajatagirinibham charuchandraavatamsam.
Ratnakalpo jwaalaangam parasu mriga vara bheetihastam prasannam ||

Padmaasinam samantat stutamamaraganai vyaghrakrittim vaasanam.
Vishwaadyam vishwabeejam nikhilabhayaharam panchavakram trinetr||

हिंदी में पढ़ें...

You Can Also Read them

About the Shri Shiva Dhyanam

You must Read

Coming Festival/Event

Today Date (Aaj Ki Tithi)

Latest Articles


You Can Also Visit

X