Shri Vishnu Chalisa

|| Doha ||

Vishnu Suniye Vinaya, Sevaka Ki Chitalaya |
Kirata Kuchha Varnana Karu, Dijai Gyana Bataya ||

|| Chaupai ||

Namo Vishnu Bhagawana Kharari | Kashta Nashavana Akhila Bihari ||
Prabala Jagata Mein Shakti Tumhari | Tribhuvana Phaila Rahi Ujiyari ||

Sundara Rupa Manohara Surata | Sarala Svabhava Mohini Murata ||
Tana Para Pitambara Ati Sohata | Baijanti Mala Mana Mohata ||

Shankha Chakra Kara Gada Biraje | Dekhata Detaye Asura Dala Bhaje ||
Satya Dharma Mada Lobha Na Gaje | Kama Krodha Mada Lobha Na Chhaje ||

Santabhakta Sajjana Manaranjana | Danuja Asura Dushtana Dala Ganjana ||
Sukha Upjaye Kashta Saba Bhanjana | Dhosha Mitaye Karata Jana Sajjana ||

Papa Kata Bhava Sindhu Utarana | Kashta Nashkara Bhakata Ubarana ||
Karata Aneka Rupa Prabhu Dharana | Kevala Apa Bhakti Ke Karana ||

Dharani Dhenu Bana Tumhi Pukara | Taba Tuma Rupa Rama Ka Dhara ||
Bhara Utara Asura Dala Mara | Ravana Adika Ko Samhara ||

Apa Varaha Rupa Banaya | Hiranyaksha Ko Mara Giraya ||
Dhara Matsya Tana Sindhu Banaya | Chaudaha Ratanana Ko Nikalaya ||

Amilakha Asurana Dwanda Machaya | Rupa Mohini Apa Dikhaya ||
Devana Ko Amrita Pana Karaya | Asurana Ko Chhabi Se Bahalaya ||

Kurma Rupa Dhara Sindhu Majhaya | Mandrachala Giri Turata Uthaya ||
Shankara Ka Tuma Phanda Chudaya | Bhasmasura Ko Rupa Dikhaya ||

Vedana Ko Jaba Asura Dubaya | Kara Prabandha Unhe Dhundhawaya ||
Mohita Bankara Khalahi Nachaya | Usahi Kara Se Bhasma Karaya ||

Asura Jalandhara Ati Baladayi | Shankara Se Una Kinha Ladayi ||
Hara Para Shiva Sakala Banaye | Kina Sati Se Chala Khala Jayi ||

Sumirana Kina Tumhe Shivarani | Batalayi Saba Vipata Kahani ||
Taba Tuma Bane Munishwara Gyani | Vrinda Ki Saba Surati Bhulani ||

Dekhata Tina Danuja Shaitani | Vrinda Aya Tumhein Laptani ||
Ho Sparsha Dharma Kshati Mani | Hana Asura Ura Shiva Shaitani ||

Tumane Dhruru Prahalada Ubare | Hiranakusha Adika Khala Mare ||
Ganika Aur Ajamila Tare | Bahuta Bhakta Bhava Sindhu Utare ||

Harahu Sakala Santapa Hamare | Kripa Karahu Kari Sirajana Hare ||
Dekhahun Main Nija Darasha Tumhare | Dina Bandhu Bhaktana Hitkare ||

Chahata Apka Sevaka Darshana | Karahu Daya Apni Madhusudana ||
Janu Nahi Yogya Japa Pujana | Hoye Yajna Shtuti Anumodana ||

Shiladaya Santosha Sulakshana | Vidita Nahi Vratabodha Vilakshana ||
Karahu Apka Kisa Vidhi Pujana | Kumati Viloka Hota Dukha Bhishana ||

Karahu Pranama Kauna Vidhisumirana | Kauna Bhanti Main Karahu Samarpana ||
Sura Muni Karata Sada Sivakai | Harshita Rahata Parama Gati Payi ||

Dina Dukhina Para Sada Sahai | Nija Jana Jana Leva Apanayi ||
Papa Dosha Santapa Nashao | Bhava Bandhana Se Mukta Karao ||

Suta Sampati De Sukha Upjao | Nija Charanana Ka Dasa Banao ||
Nigama Sada Ye Vinaya Sunavai | Padhai Sunai So Jana Sukha Pavai ||


Krishna Related Aritcles in Chalisa

Humble request: Write your valuable suggestions in the comment box below to make the website better and share this informative treasure with your friends. If there is any error / correction, you can also contact me through e-mail by clicking here. Thank you.

EN हिं